Sağlık İçin Yapılan Harcamalar | Saglik Sokagi

  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Sağlık İçin Yapılan Harcamalar

Sağlık İçin Yapılan Harcamalar

 

 

Bugün dünya genelinde ve ülkemizde, toplum ve devletlerle ilgili en temel meselelerden biri olarak sağlık harcamaları gösterilmektedir. Devletlerin sosyal devlet anlayışıyla hem hizmet temini hem hizmet bedeli açısından giderek artan harcamaları üstlenmesiyle birlikte refah ülkelerinde sağlığın kamu sektörünün en önemli harcama kalemini oluşturduğu görülmektedir. Sağlık meselelerinin içeriği, bireylerin sağlık sistemlerinden beklentileri ve hizmet tercihleri değişmektedir. Dünyadaki bu tür gelişmelere paralel olarak birçok ülkenin mevcut olan sağlık sistemlerini sorgulamaya ve revize etmeye çalıştıkları görülmektedir. Sağlık alanındaki imkânların artışı ve tıp teknolojisindeki ilerlemelerle ilişkili olarak kişilerin sağlık hizmetlerinden beklentileri de yükselmiştir. Buna bağlı olarak da sağlık hizmetlerinin içeriği, teknolojisi ve maliyetleri artış göstermiştir.

 

 Sosyal Devlet

 

Devletlerin, vatandaşların sağlıklarını koruması ayrıca giderek artış gösteren sağlık harcamalarına bir çözüm bulabilme, sağlık hizmetlerinin maliyetlerini azaltma ve sektördeki kaynaklarını daha etkin kullanabilmek için sağlık sistemlerinde arayışlara ve reform çalışmalarına girdikleri görülmektedir. Sağlık hizmetleri alanında yapılan reform çalışmalarının ekseriyetle hizmet sunumu, idari ve personel örgütlenmesine yönelik yöntemler, sağlık hizmetlerinin en düşük maliyetle etkin biçimde yerine getirilmesi ve sağlık harcamalarının finansmanı ile ilgili konular üzerine odaklandığı görülmektedir.

 

 Türkiye’de Sağlık Hizmeti

 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de uygulanan sağlık politikalarını yürütmekle görevli olan kurumdur. Ülke vatandaşlarına koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini sunan temel kurumdur. Devlet çalışanları, emekliler ve sağlık güvencesi bulunmayan tüm vatandaşlara sağlık hizmetini Sağlık Bakanlığı vermektedir. Sağlık Bakanlığının yaptığı tüm harcamalar genel bütçe ödemeleri (vergiler), döner sermaye geliri ve fon gelirinden karşılanmaktadır. Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu bütçe harcamalarının büyük çoğunluğunu personel giderleri oluşturmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu harcamalar için temel kaynak, miktarı giderek azalmakta olmasına rağmen vergilerin oluşturduğu genel bütçe gelirleridir. 1990’lı yıllarda yapılan toplam harcamaların % 80 genel bütçeden karşılanırken, 2000’li yıllarda bu oran % 57’lere kadar düşmüştür. Sağlık sektöründeki ödemelerden oluşan döner sermaye gelirinin payı ise hızlıca artış göstermektedir. Yıllar içinde Sağlık Bakanlığı bütçesinin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki % payı artma eğilimi göstermektedir.

 

Konsolide bütçe, Sağlık Bakanlığı finansman kaynaklarının çok önemli bölümünü oluşturmaktadır. Konsolide bütçenin geçmiş yıllarda oransal olarak devamlı azaldığı ve 2000’li yıllarda Sağlık Bakanlığı bütçesi ile Konsolide bütçe oranının % 2,3 seviyelerine indiği görülmektedir. Sağlık Bakanlığının Konsolide bütçe içindeki payının oranı, bize aynı zamanda Türkiye’de sağlık sektörünün önemini gösterir bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

, Kepek nasil gider, göz altı ışık dolgusu ankara, emes hastalığı nedir